Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku, odpad se stane surovinou

snizeni odpadu na minimum

Pražský magistrát si nechá vypracovat strategii přechodu na takzvanou cirkulární ekonomiku. Dokončena by měla být do 31. března 2021. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní.


Cirkulární ekonomika vychází z principu opakovaného využívání surovin, čímž se snižuje množství odpadů. Město jejím zavedením zároveň reaguje na novelu zákona o odpadech, podle níž musí do roku 2030 snížit jeho množství na polovinu.

"Model cirkulární ekonomiky, založený na principu, že se nic nestává odpadem a vše může být zdrojem, by měl vést k dosažení principů udržitelného rozvoje... Jedná se o obsáhlý soubor opatření zasahující do organizační struktury města, jeho hospodaření a sociálního systému," píše se v dokumentu.

Obvykle je cirkulární ekonomikou myšleno odpadové hospodářství. Nyní již zahrnuje i další oblasti fungování města. "V současné době je vnímána jako model rozvoje města schopný změnit lineární metabolismus města do nového cirkulárního metabolismu, ve kterém jsou vstupní a výstupní toky již uzavřené," uvádí se v dokumentu.

"Tuto krizi nelze zasypat uhlím. Je potřeba se dívat po nových zdrojích a nových technologiích, které nám umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj a růst. Nastupující ekonomickou krizi vnímáme jako příležitost k objevování nových cest a nastavení nových procesů," řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN).

Strategie by měla například zahrnovat opětovné využití stavebního materiálu, snížení produkce odpadu nebo hospodaření s dešťovou vodou. Podporovat by měla také například komunitní aktivity a podnikání či výzkum. Materiál nechá pro město vypracovat Institut plánování a rozvoje (IPR). Spolupracovat bude s městskou firmou Pražské služby (PSAS), která sváží v hlavním městě odpad.

Podle Hlubučka město již některé principy cirkulární ekonomiky postupně zavádí. Mezi nimi zmínil podporu ekologického zemědělství, zavedení svozu bioodpadu nebo pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu a omezení jednorázových platů na městských akcích a úřadech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK z 18. května 2020

Co nám dává smysl

Milostive leto

Milostivé léto, které u nás v České republice zavládlo 28. 10. 2021 a potrvá 3 měsíce až do 28. 1. 2022, přináší mnohým dlužníkům konec některých exekucí. Proč tento termín? Pojem „milostivé léto“ pochází z Bible – Starého zákona, kdy každý sedmý rok neměli Izraelité obdělávat půdu a o to, co na ní vyrostlo, se podělit s chudými. Pak každý padesátý rok v rámci milostivého léta měli být otroci izraelského původu propuštěni, a měl jim být navrácen majetek, o který přišli.

PF Nové horizonty 2021

Přejeme Vám krásný zbrusu nový rok 2021, nechť je pro Vás vstupem do ještě lepších začátků!

Zelená inspirace

Resacky_Nove_horizonty

"Věhlas" našich ručně šitých sáčků nám vynesl i zveřejnění v magazínu Asociace společenské odpovědnosti - Listí.
Vážíme si toho a děkujeme.

clanek_v_listi

Pokud máte zájem, můžete si celý magazín "prolistovat" na této adrese

re-sacky MARAMA na cokoliv
Musíme se Vám pochlubit, jaká krásná slova k nám doputovala od farmářského obchůdku v Dejvicích s názvem Marama: