Kdo jsme?

Sociální firma zaměřená prioritně na rozvoj a uplatnění hendikepovaných na otevřeném trhu práce. My sami v současné době zaměstnáváme 100 % OZP (osob se zdravotním postižením) a společně s kolegy hledáme další příležitosti  pro pracovní uplatnění zdravotně postižených v soukromém sektoru. Naší prioritou jsou

Všechny služby poskytujeme v režimu náhradního plnění. Úzce spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Tamtamy o.p.s., která zajištuje pracovní asistenci a podporu pro OZP.


Článek z konference o vznikajícím Centru online komunikace 

Miroslava Kroupová ze společnosti Nové horizonty, která pomáhá různě zdravotně postiženým lidem se vstupem na pracovní trh, přiblížila služby této organizace a popsala i svoje praktické zkušenosti se zaměstnáváním handicapovaných osob. Zmínila se o možných nedorozuměních, ke kterým může dojít, a také o velké pomoci, které jí zejména v začátcích poskytla organizace Tichý svět. „Často jsem nerozuměla SMS zprávě, musela jsem požádat o její „překlad“. Tlumočnice si ji přeznakovala před zrcadlem a poslala mi ji ve srozumitelné podobě, uvedla s úsměvem.

Celé znění najdete zde.


Video z naší akce - bazárku najdete zde: